Archives de tags | MƏMMƏD ARAZ – Ağarma saçlarım ağarma – Ne Grisonnez Pas Mes Cheveux Ne Grisonnez Pas !

MƏMMƏD ARAZ – Ağarma saçlarım, ağarma – Ne Grisonnez Pas Mes Cheveux, Ne Grisonnez Pas !

MƏMMƏD ARAZ – Ağarma saçlarım, ağarma Nə erkən sənə dən düşdü, Niyə düşdü, nədən düşdü? Beynimmi qüvvədən düşdü? Ağarma, saçım, ağarma! Arzu sonsuz, ömür yarı… Artdı alnın qırışları, Səndə insaf olsun barı Ağarma, saçım, ağarma! Məni qəmgin görsə əgər Düşmən gülər, dost qəm yeyər, Qızlar baxıb “dayı” deyər, Ağarma, saçım, ağarma! Daşdır qəlbin, daşdır canın, […]