Poster un commentaire

MƏMMƏD ARAZ – LETTRE POUR L’AUTRE COTE DE L’OCEAN

Məmməd Araz2

MƏMMƏD ARAZ – OKEANIN O TAYINA MƏKTUB

Cənablar, indi siz yuxuda olarsız.
Mən indicə yuxudan qalxdım.
Yuxumda Sənəm qarı
Cücələrinə dən verirdi.
Bir ana sərçə də qoşulub onlara
Balasına yem verirdi.
Hardansa qırğıların
Bir azğını, bir sərsəmi
Şığıyıb aldı sərçəni.
Demə, bu, sonuncu ovuymuş qırğının,
Başlanıb meşə ölümü,
Meymun qırğını, fil qırğını.
Pələnglər, şirlər suya qaçırdı,
Balıqlar, delfinlər quruya.
Su qalxırdı qurudan qoruna,
Yer qalxırdı, özünü sudan qoruya.
Yanğın söndürən qarışqalardı.
Onların özü də yanırdı,
Bircə budağı qalmış palıddan
Qoca meymun sallanıb,
Haray çəkir:
« İnsan meşəyə qayıdır,
Özündən əvvəl odunu,
Silahını göndərib.
Bu, ayrı bir insandır,
Bizim ulu babaların
Çılpaq nəvələri deyil,
Onlar meşədə ağac qırırdı,
Bunlar meşəni bütün qırır.
Meşə yoxdur,
torpaq yanır indi.
Onlar harada yaşayasıdılar.
Kül üçün dünyanı yandırdılar,
Nə vaxtsa kül daşıyasıdılar… »
Bağışlayın, cənablar,
Yuxu tərsinə yozulur.
Meşələr yerinə
Şəhərləri qoysaq düz olur.
Heyvanlar insanlardır –
Fili, meymunu – kişi;
Balığı, delfini – qadın;
Bu vəhşi yanğına uşaqları necə qatım?
Onlar cücəni tanıyır,
Qırğını tanıyır,
Sərçəni, qarğanı tanıyır,
Atomu, neytronu tanımır.
Onlara necə deyək:
Sabahınızı dəfnə hazır olun,
Burulğana düşməyə,
Suda boğulmağa,
Odda soyunmağa hazır olun.
Onlara nə deyək?
Bu bəlaya nə ad verək? –
Vəhşi seldi deyək,
Qızmış tufandı, deyək?
İki başlı əjdaha,
Quduz canavardı deyək?
Uşaqlara nə deyək?
Nə nağıl danışaq?
Deyək nəvəsiz insanların
Od qırğınıdır neytron?!
Nəfəssiz insanların gələcək nəslə
Qayğısıdır neytron?
Bu necə nağıldır?
Bu nə şeytan,
Bu, nə cin ağlı,
Bu, ancaq
Başı üstə yeriyən insanın ağlıdır;
Bunu ancaq gücə hamilə olmuş
Harın kəllə düşünər,
Harın kəllə yalnız!
Ölümə « haça verməyə »
Yeni məcəllə düşünər!
Cənablar, güc hələ hünər deyil,
Çoxluq böyüklük,
Azlıq kiçiklik deyil.
Yeni ölüm dəbini
Yeni qəlibə köçürmək,
Gah Şərqə yollamaq,
Gah da Qərbə köçürmək,
Dünyanın hökmünü daraltmaq,
« Yeni dünya yaratmaq »
Ölümün özünə iftiradır?
Bu bəhərli ölümü əvvəl
Öz bağınızda əkin,
Qaralardan alıb ağartdığınız
Doğma torpağınızda əkin,
Atanızın, babanızın qəbrinə yaxın yerdə,
Çayınız, bulağınız,
Gülüşünüz axan yerdə.
Bəşərin adətində
Ölümdən bəxşiş olmur,
Ölüm havaya hopanda,
Yağışa, buza dönəndə
Daha qorxu, təşviş olmur.
Onda hamı siyirmə qılınc olur,
Donmaz suya dönür,
Əriməz tunc olur.
Yeri başına çevirir,
Göyü əyninə geyir;
Onda insan od olub
od yeyir.
Onda havalanmış ölkənin
Təkərləri gəzir havada.
Onda
Bir ovuc Amerika verilir
Kolumba Avropada;
Daha burda delfin bağırtısı,
Meymun harayı yoxdur,
Açıq qənimə qarşı
Açıq qəzəb durur.
Burda daha qarşıdurma,
Geri dönmə yoxdur…

Pitsunda, 1981

MƏMMƏD ARAZ – LETTRE POUR L’AUTRE COTE DE L’OCEAN

Messieurs,
Vous êtes, peut-être, en sommail à présent
Mais je viens de sauter à bas du lit ;
Je rêvais que Sanème la vieille donnait la becquée à ses poussins
Et la mère Moineau avec eux en se joignant à eux
Donnait à manger à son petit.
On ne sait d’où en se jetant
Un Vautour hébétant, errant a pris la mère Moineau.
Et il se trouve que c’était le dernier gibier du Vautour,
A commencé la mort des forêts,le massacre des Singes, des Eléphants.
Les lions, les Tigres couraient à l’eau,
Les Poissons, les Dauphins vers la Terre…
L’eau montait pour se défendre contre la Terre,
La Terre montait pour se défendre contre l’eau.
Des sapeurs-pompiers, c’étaient des Fourmis…
Eux-même se brûlaient aussi,
D’un chêne ne restait qu’une seule branche,
Un Singe, resté en suspens criait à pleine voix :
« L’Homme rentre dans la forêt Avant lui-même
Il a envoyé son feu, son fusil,
C’est un autre homme
Ce ne sont pas les petits-fils nus de nos aïeux,
Kux, ils coupaient le bois dans la forêt,
Mais ceux-ci coupaient toute la forêt entière,
Pas de forêt, la Terre brûle à présent,
Où habiteraient-ils, ils brûlaient,
Pour le cendre, l’Univers…
Ils porteront le cendre on ne sait quand… »
Excusez-moi, Messieurs,
On commente le sommeil par contre,au contraire.
Au lieu des forêts si nous mettons des villes ça serait juste, correct ;
Les bêtes-ce sont des êtres humains,
Les Eléphants, les Singes
Ce sont des hommes,
Les Poissons, les Dauphinés-
Ce sont des femmes
Comment mêler, dans cette incendie les petits, hein?
Ils connaissaient le poussin,
De même ils connaissaient l’Autour,
Le Moineau, le Corbeau,
Mais ils ne connaissaient pas l’Atome,le Neutron…
Comment leur dire :
-Soyez prêts pour enterrer votre lendemain,
Soyez prêts à descendre dans le tourbillons, de vous noyer dans l’eau, de vous déshabiller dans le feu,
Que leur dire?
Comment nommer ce fléau:
Un torrent sauvage,
Un enragé orage,
Un dragon à deux têtes,ou
Un Loup forcené…
Que dire aux Enfants?
Quel conte leur raconter?
Dire, que le neutron,-c’est le massacre du feu des hommes sans petits-fils ?!
Quel est ce conte?
Ce n’est ni sagesse, ni Djinn,ni Diable?
Ce n’est que la sagesse de celui
Qui marche à l’envers,la tête en bas, au dessous et en dessus
N’y pensera qu’un creveu engraissé,devenu enceint, gros
Seulement un cerveau rassasié,
C’est un nouveau code à double sens,
Un appui, un soutien pour la mort…
Ce nouveau cerveau,-Qu’en pensez vous? Messieurs !
La force n’est pas encore le courage,
La multitude n’est pas la grandeur,
La minorité n’est pas la petitesse.
Faire endosser, revêtir
La nouvelle mode du mort, à la forme
Soit, envoyer-la à l’Est,
Soit, expédier-la à l’Ouest!
Rendre plus étroit l’ordre de l’Univers
«Créer un nouveau monde»
C’est la calomnie même à la mort ;
Tout d’abord, semez cette mort fructifière
Dans votre potager, votre jardin
Semez-la, sur la terre blanchie
Que vous aviez pris aux Noirs,
Et que vous appelez «natale» à présent,
Près du tombeau de votre père, de votre grand-père,
Semez où coulent vos rivières, vos sources, vos rires…
D’après la coutume humaine
Pas de cadeau à la mort,
Et quand la mort rôde, s’imprègne dans l’air,
Et quand elle dévient la glace et la pluie
Cela ne fait ni peur, ni inquiétude,
Ou bien ni cause de dérangement,
Alors, tout le monde avec le sabre tiré à nu à la main
Commence à devenir l’eau qui ne gèle pas ,
Tout le monde devient le bronze qui ne se fond pas,
Tout le monde tourne la Terre autour de la tête,
Il met le ciel au lieu des habits,
Alors, l’homme devient le feu,il mange du feu ;
Alors, les roues enragées d’un pays Marchent dans l’air,
Alors, on donne une poignée d’Amérique à Colomb en Europe,
Il n’y a plus ici ni cri de Singes, ni cri de Dauphins;
Contre un assassinat commencé est déjà debout
La colère, la fureur.
Ici, il n’y a plus d’opposition,
Plus de retour en arrière,
Plus de résolution… !

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :